Jeśli prowadzisz firmę budowlaną, prawdopodobnie posiadasz dziennik budowy. Zapisuje on wszystko, od przybycia sprzętu i materiałów po naprawy i konserwację. Dziennik zawiera wiele sekcji, do których można się odwołać, gdy trzeba przypomnieć sobie, co wydarzyło się w danym dniu. Możesz również chcieć prowadzić dziennik budowy. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w prowadzeniu dziennika budowy:

Prezentowany artykuł jest dowodem owocnej współpracy z mojaekipa.pl

Prowadzenie dzienników postępu prac daje lepszy wgląd w bieżące działania i zadania

Oprócz dostarczania dziennych raportów kierownictwu, prowadzenie szczegółowych notatek o postępie prac może pomóc Ci w śledzeniu postępu projektów. Notatki te mogą pomóc w śledzeniu, kto komu przydzielił jakie zadania, rejestrowaniu wszelkich odchyleń od planu oraz rejestrowaniu umów słownych. Prowadzenie szczegółowych notatek na temat postępu projektów jest krytycznym aspektem zarządzania projektami i ochroni Ciebie i Twoją firmę przed sporami sądowymi lub ryzykiem kontraktowym.

Prowadzenie dzienników postępu prac może być również wykorzystywane do rejestrowania drobnych przypomnień, takich jak nadchodzące spotkania lub sprawdzanie poczty elektronicznej. Dzienniki te mogą również pomóc w śledzeniu, ile energii masz na każdą czynność lub zadanie, i ile czasu spędzasz na każdym z nich. Pomoże Ci to skategoryzować swój czas i zidentyfikować, co jest ważne i co musi być zrobione.

Prowadzenie dziennika budowy

Prowadzenie dziennika budowy to świetny sposób na śledzenie postępów w projekcie. Pozwoli Ci zrozumieć, dlaczego coś się dzieje, przypisać zadania i monitorować przepływy pracy wielu branż. Pozwoli Ci również porównać postępy pracy z pierwotnym planem. Jest to potężne narzędzie, które może pomóc Ci chronić Twoją firmę w przypadku katastrofy na budowie.

Chociaż dziennik budowy jest koniecznością, nie zawsze łatwo jest go przechowywać w bezpiecznym miejscu. Papierowe dzienniki są nieporęczne i często wymagają znacznej przestrzeni do przechowywania. Ponadto błędy ludzkie sprawiają, że łatwo jest przeoczyć wpisy. Cyfrowy dziennik budowy jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ dostęp do niego można uzyskać z dowolnego urządzenia, bez kłopotów związanych z utratą lub uszkodzeniem oryginału. Poza tym prowadzenie dziennika budowy to świetny sposób na zachowanie wszystkich ważnych dokumentów nawet po przekazaniu projektu.

Firmy członkowskie IRATA mogą wnioskować o dziennik zastępczy

Jeśli firma członkowska straci swój dziennik budowy, wykonawca może wnioskować o jego wymianę. Komitet Wykonawczy IRATA rozważy skutki dla innych członków IRATA i skonsultuje się z Regionalnym Komitetem Doradczym lub innymi grupami. W razie potrzeby, Komitet Wykonawczy może wyznaczyć rejestrator, który będzie śledził bezpośrednie wpisy i sporządzał raporty dla organu wykonawczego na uzasadnione żądanie. Wyznaczyć minimum dwóch weryfikatorów w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu. Rola weryfikatora polega na sprawdzeniu, czy procedura jest przestrzegana oraz na udzielaniu porad firmie szkoleniowej. Weryfikatorzy powinni być konsekwentni i są zobowiązani do zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku dla celów szkoleniowych.

Karta identyfikacyjna IRATA i IRATA Logbook to dwa dokumenty identyfikujące technika. W celu złożenia wniosku o wymianę logbooka, technik powinien wypełnić formularz IRATA Online Form, który jest interaktywny i generuje fakturę. Kopia zastępczego dziennika budowy zostanie wysłana na adres e-mail firmy. Jeśli dziennik budowy zostanie zgubiony lub skradziony, wykonawca może skontaktować się z IRATA i poprosić o dziennik zastępczy. Logbook zastępczy zostanie wysłany w ciągu trzech tygodni.

Podobne tematy