Czym są badania nieniszczące?

Badania nieniszczące (NDT) to określenie stosowane wobec szeregu technik badawczych pozwalających na wykrycie wad i zdefiniowanie stanu materiałów bez ryzyka uszkodzenia badanych obiektów. Najczęściej wykorzystuje się je do badań metali i ich połączeń. Badania nieniszczące są popularne w różnych gałęziach przemysłu, w tym konstrukcjach stalowych, energetyce, petrochemii czy przemyśle stoczniowym. Dzięki nim da się zbadać również laminaty, materiały polimerowe, elementy betonowe i elektroniczne. Badania nieniszczące wchodzą w skład oferty firmy Technic-Control.

Rodzaje badań nieniszczących

Dzięki dostępności różnych technik badawczych możliwa jest praca z wieloma typami obiektów. Metody i użyte w nich zjawiska muszą zostać dobrane pod kątem konkretnego materiału. Badania wizualne VT są bardzo wszechstronną metodą, do ich wykonania wymagane jest użycie przyrządów optycznych. Nie jest to jednak najbardziej pewna z metod. Badania magnetyczno-proszkowe MT przydają się podczas badań materiałów ferromagnetycznych. Wykrywają nieciągłości powierzchniowe lub podpowierzchniowe. Po przeprowadzeniu badania konieczne jest rozmagnesowanie części. Badania penetracyjne PT służą do wykrywania nieciągłości wychodzących na powierzchnię. Nie nadają się jednak do badań materiałów porowatych. To prosta metoda, która umożliwia wykrycie wszystkich nieciągłości podczas jednej operacji. Badania ultradźwiękowe UT uchodzą za najskuteczniejsze w kwestii wykrywania wewnętrznych nieciągłości płaskich. Należy jednak liczyć się z tym, że są one dość kosztowne w przypadku stosowania ich do dużych konstrukcji. Badania radiograficzne RT nie są najtańsze, lecz umożliwiają badanie dużych powierzchni. To świetna metoda wykrywania wewnętrznych niezgodności. Nie pozwala jednak na określenie głębokości nieciągłości, a przy jej stosowaniu istotny jest kierunek nieciągłości liniowych.

Jakie jest zastosowanie badań nieniszczących?

Zastosowanie badań nieniszczących jest różne w zależności od wybranej metody i badanego obiektu. Klasyczne techniki wykorzystuje się w przypadku metali i złączy spawanych. Metody nowoczesne mają szerokie zastosowanie, np. technika radiografii cyfrowej jest stosowana do mapowania korozji. To przydatne m.in. podczas badań instalacji rurociągowych.

Czym zajmuje się firma Technic-Control?

Firma Technic-Control posiada w swojej ofercie różne badania nieniszczące. Przed rozpoczęciem działalności jako osobna firma, przedsiębiorstwo było w latach 70. ubiegłego wieku Działem Badań Nieniszczących nieistniejącej już Stoczni Szczecińskiej im. A.Warskiego. Technic-Control świadczy usługi w zakresie badań wizualnych VT, badań magnetyczno-proszkowych MT, badań penetracyjnych PT, badań ultradźwiękowych UT, badań radiograficznych RT, badań szczelności złączy spawanych LT oraz mobilnej analizy składu chemicznego PMI. Ponadto firma zajmuje się pomiarami twardości i zawartości ferrytu bezpośrednio na konstrukcji. Zatrudnia doświadczonych inspektorów badań nieniszczących, którzy posiadają certyfikaty kompetencji w stopniu 2 wg PN-EN ISO 9712 (PN-EN 473). Nadzór nad badaniami sprawuje z kolei personel z certyfikatem w stopniu 3 wg wyżej cytowanych norm. Technic-Control obsługuje takie sektory przemysłu jak stocznie, zbiorniki, systemy rurowe, rafinerie oraz konstrukcje offshore.Podobne tematy