Dowiedz się więcej o właściwościach cementu portlandzkiego czytając ten artykuł. Amerykańskie Towarzystwo Badań i Materiałów ustaliło pięć rodzajów cementu portlandzkiego. Wśród nich są: standardowy, szybko twardniejący i szaro twardniejący. Dowiedz się, jak każdy typ różni się od siebie i kiedy ich używać. Możesz użyć każdego typu do betonu i innych projektów, tak długo jak spełnia odpowiednie normy ASTM.

Przedstawiamy materiał opracowany na zlecenie zaklad-remontowo-budowlany.pl

Typów cementu portlandzkiego

W dokumentach budowlanych, są zwykle różne rodzaje cementu portlandzkiego określone. Te typy różnią się składem i są używane w określonych warunkach umieszczania. Niektóre zakłady produkujące cement wytwarzają tylko pewne rodzaje cementu portlandzkiego. Identyfikacja tych typów cementu wymaga pewnej wiedzy na temat różnych typów i jak różnią się one od siebie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej. Zobacz także kilka przykładów różnych cementów i ich zastosowań. Możesz znaleźć je przydatne w swoim następnym projekcie.

Podstawowy proces wytwarzania cementu obejmuje ogrzewanie surowców do temperatury klinowania i mielenie ich na drobny proszek. Podczas tego procesu surowce zmieniają się ze stałych w klinkier, który jest określony przez ich skład chemiczny i procent masy. W wyniku tego procesu powstaje cement, który składa się z wielu różnych minerałów. Minerały te są mielone na drobny proszek zwany klinkierem. Dodatkowo cement portlandzki jest wzmacniany niewielkimi ilościami gipsu.

Skład chemiczny

Głównymi składnikami cementu portlandzkiego są wapń, krzem, żelazo i tlenek glinu. Inne materiały wykorzystywane do produkcji cementu to krzemionka, boksyt i ruda żelaza. Dokładne proporcje poszczególnych składników zależą od ilości każdego z nich użytego i drobności mielenia. Poniżej znajduje się tabela z wykazem związków występujących w zwykłym cemencie portlandzkim. Wymienione w tej kolejności są elementy, które przyczyniają się do wytrzymałości i trwałości cementu.

Aluminoferryt wapnia tworzy ciągłą fazę wokół innych krystalitów mineralnych i służy jako środek topiący w piecu obrotowym podczas procesu produkcji cementu. Podczas gdy skład ten jest spójny wśród większości marek cementu portlandzkiego, może on znacznie różnić się od typowego składu cementu portlandzkiego. Różnice te mogą wynikać z niewielkich różnic w procesie produkcyjnym i są przedmiotem dalszych badań. W tym artykule zbadamy niektóre z tych różnic i omówimy ich potencjalne konsekwencje.

Właściwości fizyczne

Podstawowym materiałem w cemencie portlandzkim jest krzemian wapnia, czyli CaSO4. Większość cementów zapisuje się jedną wielką literą dla ich tlenków. Na przykład wapno zapisuje się jako CaO, natomiast węglany, siarczany i inne rodzaje krzemianów zapisuje się dwiema dużymi literami. Ciężar właściwy cementu portlandzkiego wynosi 3,15. Jego ciężar właściwy może być wyższy lub niższy w zależności od surowców użytych do jego produkcji.

Borogips został dodany do klinkieru cementu portlandzkiego. Borogypsum jest uwodnioną formą naturalnego gipsu. Borogypsum wydłuża czas wiązania cementu portlandzkiego, natomiast gips naturalny zmniejsza jego ekspansję dźwiękową i wytrzymałość na ściskanie. Borogips ma jednak negatywny wpływ na niektóre inne właściwości cementu portlandzkiego. Stąd zaleca się unikanie borogipsu w cemencie portlandzkim.

Zastosowanie

W tym raporcie globalny rynek cementu portlandzkiego jest analizowany z perspektywy popytu, typów i zastosowań. Raport zapewnia również analizę jakościową i ilościową rynku, pomagając tym samym użytkownikom w ocenie szans i zagrożeń na rynku globalnym. Obejmuje również krajobraz konkurencyjny, który obejmuje udziały w rynku, wskaźniki popytu i podaży oraz pozycjonowanie produktów. Raport zawiera również wielkość rynku i prognozy na lata 2016-2026. Raport zapewnia cenny wgląd w najnowsze trendy i możliwości na globalnym rynku Portland Cement.

Oprócz wielu zastosowań, cement portlandzki służy również jako ważny dodatek do betonu i zaprawy. Może być stosowany jako składnik mieszanki lub samodzielnie, aby stworzyć gładką powierzchnię. Ten wszechstronny materiał jest często używany do polerowanych chodników i powierzchni betonowych w magazynach wewnętrznych. Dodatkowo, jest to również powszechny środek wiążący w zaprawie. Zastosowanie cementu portlandzkiego w budownictwie betonowym wzrasta w ostatnich latach, ze względu na jego liczne zalety.

Podobne tematy