Być może zastanawiasz się: Czy potrzebujesz pozwolenia na głębszą studnię? Odpowiedź zależy od miejsca, w którym planujesz wiercić. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym rejonie, ale przed rozpoczęciem prac należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Należy wziąć pod uwagę poziom wód gruntowych i upewnić się, że nie wierci się nad żadnymi podziemnymi urządzeniami. Pierwszym krokiem jest konsultacja z lokalnym wydziałem budownictwa. Dział budowlany pomoże Ci określić, czy potrzebujesz pozwolenia.

Ten artykuł jest wynikiem naszej współpracy z ebudowa.pl

Koszt wiercenia studni głębinowej

Koszty związane z wierceniem studni głębinowej różnią się w zależności od średnicy, głębokości i zastosowanej obudowy. Na stopę głębokości, cena wiertnicy może wynosić 600-800 dolarów. Rury i przewody rurowe dodadzą kolejne 50-150 dolarów. Zbiornik na wodę może być dodatkowy. Zatrudnienie profesjonalisty do wiercenia studni zapewni prawidłową instalację i zminimalizuje długoterminowe koszty. Upewnij się, że twoja studnia ma co najmniej 100 stóp głębokości, aby zapewnić czyste przechowywanie wody.

Średni koszt wiercenia studni może wynosić od 1 800 do 3 000 USD, ale większość ludzi wydaje między 1 500 a 12 000 USD. Kosztuje to około 15 do 25 dolarów za stopę dla płytkiej studni. Podczas gdy płytkie studnie są bardziej dostępne, produkują również niższe plony i są trudne do ochrony przed zanieczyszczeniem. W rezultacie koszt wynosi około 35$-55$ za stopę. Koszt jest wyższy dla głębszych studni, ale studnie mieszkalne są mniej kosztowne niż komercyjne.

Głęboka studnia może zwiększyć objętość wody, do której można uzyskać dostęp, a także zmniejszyć ilość ciepła, które produkuje. Jeśli zatrudnisz profesjonalistę, możesz mieć to zrobione w ciągu jednego dnia za około 300-600 dolarów. Należy również uwzględnić materiały i pozwolenia. Należy również rozważyć korzyści i wady procesu przed podjęciem decyzji. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu kosztów wiercenia studni głębinowej.

Głęboka studnia jest zazwyczaj 4 do 6 cali średnicy. Rura używana do tego procesu jest zwykle dwa cale lub większa. W przeciwieństwie do płytkich studni, te studnie nie wysychają jak płytkie studnie i istnieje mniejsze ryzyko zanieczyszczenia. Ważne jest jednak, aby rozważyć przepisy obowiązujące w danej okolicy przed podjęciem decyzji o wykonaniu studni głębinowej. Po określeniu, jak głęboka powinna być studnia, można wynająć profesjonalistę, aby ją wywiercić.

Wiercenie studni głębinowej może kosztować od 3 500 do 50 000 USD, w zależności od wydajności wody i rodzaju gruntu. Oprócz kosztów urządzenia wiertniczego, trzeba będzie również kupić rury, rury i obudowy. Te dostawy mogą uruchomić między 50 a 150 dolarów za stopę głębokości. Ten koszt będzie dodawać się szybko. Jednak jest to warte kosztów, aby zapewnić, że masz czystą, świeżą wodę dla gospodarstwa domowego.

Jeśli zdecydujesz się wiercić studnię głębinową, będziesz potrzebował wiertła pneumatycznego i sprężarki powietrza. Możesz również potrzebować wiertarki montowanej na ciężarówce, jeśli twoja gleba jest trudna do wiercenia. Wiertło jest częścią studni, która wgryza się w glebę. Różne wiertła są dostępne dla różnych rodzajów gleby. Jeśli jesteś DIY, można zrobić własne wiertło przez cięcie zębów z rur PVC. Gdy bit jest na miejscu, potrzebujesz łodygi, aby połączyć go z wiertnicą. Zazwyczaj ten trzon jest w wielu kawałkach.

Uzyskanie pozwolenia na studnię głębinową

Uzyskanie pozwolenia na studnię głębinową może być konieczne, aby zapewnić bezpieczną wodę pitną w Twojej okolicy. Proces uzyskania pozwolenia może trwać kilka miesięcy i kosztuje od 300 do 700 dolarów. Pozwolenie obejmuje dwie inspekcje, jedną dla samej studni i jedną dla wody, która będzie z niej pochodzić. Badanie wody pomoże określić, czy woda jest bezpieczna do picia. Dodatkowo, będzie zawierał raport o zawartości minerałów i innych zanieczyszczeń w wodzie.

Istnieją pewne przepisy, które muszą być przestrzegane. Na przykład, pozwolenie na studnię musi być złożone w Departamencie Jakości Środowiska, zanim studnia zostanie wykopana. Przepisy studni mają zastosowanie do całego życia studni, od początkowej penetracji powierzchni ziemi do dezynfekcji i uszczelnienia studni. Jeśli planujesz użyć pompy lub innego sprzętu do wykopania studni, musisz najpierw uzyskać zgodę Departamentu.

Przed rozpoczęciem kopania, musisz uzyskać pozwolenie od Departamentu Jakości Środowiska (DEQ). Jeśli proponowana studnia nie będzie używana, trzeba będzie zwrócić pozwolenie. Pozwolenie na studnię musi być również przymocowane i zapieczętowane w ciągu pięciu dni. Nie należy instalować studni na jezdni. Jeśli nie jesteś pewien, czy potrzebujesz pozwolenia, możesz skontaktować się z Departamentem Jakości Środowiska, aby uzyskać poradę.

While Floryda wymaga pozwolenia na budowę studni, niektóre hrabstwa mają bardziej rygorystyczne przepisy. Na przykład, w Manatee County, musisz uzyskać pozwolenie na każdą studnię głębinową. Ważne jest, aby zrozumieć wymagania dotyczące zezwolenia dla konkretnego powiatu. W ten sposób, proces uzyskania pozwolenia pójdzie tak gładko, jak to możliwe. Może być również konieczne, aby ubiegać się o zezwolenie na porzucenie studni, jeśli chcesz zlikwidować starą studnię.

Przed wierceniem studni wodnej, trzeba będzie uzyskać pozwolenie od Departamentu Zdrowia i Higieny Psychicznej (DOHMH). To pozwolenie jest niezbędne do obsługi pompy i studni wodnej. Pamiętaj, że to pozwolenie jest wymagane nawet jeśli zamierzasz używać wody tylko do celów pitnych. Musisz również złożyć raport z ukończenia studni dla DEC i właściciela nieruchomości. Po uzyskaniu pozwolenia, można rozpocząć wiercenie.

Publiczne studnie wymagają pozwolenia na studnię dla ich budowy i ich użytkowania. Jeśli chcesz umieścić studnię publiczną na swojej posesji, będziesz musiał zlikwidować istniejący system septyczny przed złożeniem wniosku o pozwolenie. Studnie publiczne mogą być budowane do 100 stóp pod powierzchnią ziemi. Jednak studnia przeciwpożarowa jest zwolniona z tego wymogu. Studnia przeciwpożarowa nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Wymagania zezwolenia na głęboką studnię nieprzeznaczoną do spożycia

Aby korzystać z wody z prywatnej studni, właściciele nieruchomości muszą zarejestrować studnię w Radzie Zdrowia. Pozwolenie jest wymagane dla obu typów studni, pitnej i niepitnej. Pozwolenie musi być uzyskane przed rozpoczęciem budowy studni, a opłata zostanie ustalona przez Radę. Jednak właściciele nieruchomości, którzy chcą używać wody z prywatnej studni do celów rolniczych, mogą ubiegać się o pozwolenie na studnię nawadniającą.

Wnioskodawcy muszą zakończyć proces aplikacji w dwóch krokach. Pierwszym krokiem jest złożenie pozwolenia na studnię próbną, która pozwoli wnioskodawcy na wywiercenie studni próbnej i zainstalowanie minimalnego sprzętu do testowania studni. Następnym krokiem jest złożenie kompletnego pakietu przedkładania, który zawiera profil studni, układ planu miejsca i trzy kopie mapy lokalizacji. Oryginalny wniosek musi być pod pieczęcią profesjonalnego inżyniera.

Po przyznaniu pozwolenia, inspektor budowlany musi dokonać przeglądu projektu i powiadomić lokalny wydział zdrowia. Ta ostateczna inspekcja musi być wykonana przed studnia może być wprowadzona do użytku. Wykonawca studni nie powinien być obecny podczas tej kontroli. Podczas tej fazy, wydział zdrowia przeprowadzi inspekcję studni. Ważne jest, aby skontaktować się z inspektorem budowlanym w celu zapewnienia zgodności z wymogami pozwolenia.

Podobne tematy