Najbardziej podstawowe pytania, które należy zadać rzeczoznawcy to: Kiedy potrzebny jest operat szacunkowy, jaki jest jego cel i jak działa? Rzeczoznawca weźmie pod uwagę kilka różnych rzeczy podczas analizy nieruchomości. Wśród nich są ulepszenia nieruchomości, widoczne obciążenia i jej lokalizacja w sąsiedztwie. Możesz oczekiwać, że Twój raport będzie oparty na tych czynnikach, jak również na stanie nieruchomości w momencie wyceny.

Prezentowany tekst jest efektem naszych działań w partnerstwie z budowlany-portal.pl

Data wejścia w życie wyceny

Data wejścia w życie raportu z wyceny odnosi się do czasu, w którym wartość została ustalona dla nieruchomości. Może to być przeszłość, teraźniejszość lub przyszłość. Data wejścia w życie może być obecna, przeszła lub przyszła, w zależności od rodzaju raportu z wyceny. Data jest wyraźnie zaznaczona i pomaga czytelnikowi zrozumieć kontekst wartości w oparciu o datę raportu. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek dotyczących podawania daty wejścia w życie raportu z wyceny.

Przy sporządzaniu raportu z wyceny, konieczne jest podanie daty wejścia w życie. Data ta zależy od intencji klienta. Zwykle pokrywa się z datą oględzin, ale może nastąpić przed lub po dacie wniesienia. Jest to konieczne, ponieważ rynek może się zmienić pomiędzy datą inspekcji a datą sporządzenia raportu. Jeśli Data Wejścia w Życie jest wcześniejsza, raport jest uznawany za nieaktualny. Oprócz Daty Wejścia w Życie, Raport może również posiadać oświadczenie Acknowledged Co-Authorship, które potwierdza profesjonalną pomoc klienta.

Przy określaniu Daty Wejścia w Życie należy pamiętać, że dane wykorzystane przez rzeczoznawcę nie są już istotne, jeśli zostały uzyskane przed Datą Wejścia w Życie. Datę wejścia w życie należy podać w formacie mm/dd/rr. Data wejścia w życie powinna być późniejsza niż pierwsza data wyceny, a druga musi być oparta na oględzinach. Certyfikowany raport z wyceny musi zawierać datę wejścia w życie obu nieruchomości, aby uniknąć ryzyka wprowadzenia w błąd.

Zlecenie rzeczoznawcy jest niekompletne, jeśli nie poda on daty wejścia w życie raportu z wyceny. Data wejścia w życie raportu z wyceny może być datą pierwszej inspekcji, ale jeśli raport rzeczoznawcy nie został zaktualizowany o tę informację, to data wejścia w życie jest datą nowego zlecenia wyceny. Podobnie, zaktualizowany raport z wyceny musi być poświadczony datą potwierdzenia wcześniejszej wyceny.

Raport z wyceny musi zawierać wystarczające dane, aby pokazać zakres pracy. Musi być również jasne, czy ocena dotyczy nieruchomości mieszkalnej, komercyjnej lub przemysłowej. Ważne jest, aby pamiętać, że rzeczoznawcy używają różnych metod, aby dotrzeć do wartości. Podejście rynkowe omawia wybór danych z rynku, a także różne mnożniki. Po zakończeniu badań przez rzeczoznawcę, data wejścia w życie raportu z wyceny musi być wskazana w Raporcie z wyceny.

Kredytowe wyceny

Aby zapewnić klientom wiarygodny raport z wyceny, rzeczoznawcy powinni przestrzegać Jednolitych Standardów Profesjonalnej Praktyki Wyceny (USPAP). W tym dokumencie „wiarygodność” definiowana jest jako stopień, w jakim wyniki zlecenia są znaczące i właściwe dla ich przeznaczenia. Raport musi odnosić się do problemu lub pytania, dla którego został przygotowany. Przydatny raport nie może zawierać oświadczeń o naruszeniu USPAP, ponieważ takie ustalenia należą do obowiązków sądu orzekającego, organu regulacyjnego lub innego podmiotu posiadającego jurysdykcję.

Pierwszym i najważniejszym krokiem w opracowaniu wiarygodnego raportu jest identyfikacja i wyjaśnienie zastosowanych procedur analitycznych. Rzeczoznawcy muszą wyjaśnić, dlaczego WUR ma znaczenie. USPAP wymaga, aby raport był zrozumiały dla zamierzonego użytkownika. W swoim dokumencie używa słowa „zrozumieć” ponad 700 razy. Gdy raport nie spełnia tego wymogu, USPAP może wymagać, aby opinię wydał drugi recenzent. Po przejrzeniu raportu przez drugiego recenzenta, rzeczoznawca powinien przedstawić zalecenia dotyczące zapewnienia wiarygodności raportu.

Trzecim krokiem jest zapewnienie, że raport rzeczoznawcy jest możliwy do obrony. Użytkownicy wycen oczekują, że ich rzeczoznawca będzie obiektywny. Certyfikacja USPAP pokazuje, że rzeczoznawcy wykazali się obiektywizmem. Niepodpisanie oświadczenia o certyfikacji może prowadzić do wprowadzenia w błąd. Wykwalifikowany recenzent powinien być zaznajomiony z tematem raportu i kompetentny w odpowiednim obszarze praktyki rzeczoznawczej. Recenzent powinien również rozumieć zastosowane metody i opinię wyrażoną w raporcie.

Ostatnim krokiem w zapewnieniu, że raport z wyceny jest wiarygodny, jest przegląd workpapers. Choć workpapers są krytycznymi dokumentami wspierającymi raport z wyceny, nie mogą być całkowicie pominięte. Rzeczoznawca, który nie stosuje się do tego kroku może być winny naruszenia zasad etyki USPAP. W tym przypadku recenzent nie zastosował się do Reguły Prowadzenia Dokumentacji USPAP. W związku z tym recenzent nie dostarczył wiarygodnych raportów z wyceny.

Recenzent powinien odróżnić istotne kwestie od drobnych błędów w wycenie. Skupiając się na jednym lub dwóch błędach ortograficznych lub błędów nie pomoże adwokatowi ustalić ważności oceny. Zamiast tego, powinny one rozważyć większy obraz, unikając błędów, takich jak błędy w badaniach rynkowych. Po zidentyfikowaniu krytycznych kwestii, recenzenci muszą następnie omówić przyczyny nieporozumień. Powinni to zrobić w obiektywnym tonie i odnieść się do USPAP lub innych źródeł dotyczących standardu opieki nad wyceną.

Warunek hipotetyczny dla celów analizy

Co to jest Warunek Hipotetyczny? Warunek Hipotetyczny to założenie, które przyjmuje rzeczoznawca majątkowy w trakcie sporządzania operatu szacunkowego. Rzeczoznawca nie wie, że nieruchomość jest zanieczyszczona, więc opracowuje analizę w warunkach hipotetycznych. Hipotetyczne warunki mogą być wewnętrzne lub zewnętrzne w stosunku do nieruchomości. Czy wycena opiera się na warunku hipotetycznym zostanie wyjaśniona poniżej.

Warunek hipotetyczny jest wykorzystywany do wyceny nieruchomości w raporcie z wyceny. Hipotetyczny warunek jest założenie, które nie jest oparte na faktach, ale jest używany do oszacowania wartości w oparciu o to, co nieruchomość byłaby warta, gdyby była w tym stanie. Ten rodzaj analizy jest czasami wykorzystywany w wariancie zagospodarowania przestrzennego i wnioskach o zmianę przeznaczenia. Na przykład, jednorodzinny budynek mieszkalny z aktualną datą obowiązywania może być wyceniony jako nieruchomość komercyjna.

Ramy czasowe dla ukończenia oceny

Zazwyczaj raport oceniający jest ukończony w ciągu jednego do dwóch tygodni po inspekcji. Jednak czas realizacji będzie się różnił w zależności od złożoności oceny, rynku mieszkaniowego i obciążenia pracą rzeczoznawcy. Podczas gdy krótki formularz może zająć tylko dwa dni, ocena z dużą ilością transakcji może trwać nawet dwa tygodnie. Oto kilka wskazówek dotyczących przyspieszenia procesu i zminimalizowania czasu oczekiwania.

Jedną z najważniejszych części procesu oceny jest zbieranie danych. Proces badawczy rzeczoznawcy musi zawierać porównywalne sprzedaże z tej samej społeczności, miasta lub stanu. Rzeczoznawca musi następnie użyć tych informacji, aby dojść do odpowiedniej wartości dla nieruchomości. Gotowy raport może być więcej niż dziesięć stron dla działki mieszkalnej. Dla większych domów, to może trwać dłużej. Ostatecznie, raport rzeczoznawcy jest cennym narzędziem, które chroni kupujących od płacenia zbyt wiele za ich nowy dom.

Termin raportu oceny jest kluczowy. Jeśli przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze wysokiego popytu lub jest wyjątkowo wyjątkowa, ocena może być zakończona szybko. Duży dom może wymagać więcej czasu, ponieważ uwaga rzeczoznawcy skupia się na innych projektach. Jeśli duży dom wymaga więcej czasu niż zwykle, rzeczoznawcy mogą mieć braki kadrowe. Niedobór wykwalifikowanych rzeczoznawców może również powodować opóźnienia, więc upewnij się, że planujesz delay.

Generalnie, raport oceny jest ważny przez 120 dni dla istniejących domów, 180 dni dla nowych domów. Jest to wystarczająco długo, aby umożliwić kredytobiorcy zamknąć na hipotece po zakończeniu oceny. Następnie rzeczoznawca może wystąpić o ponowną weryfikację wartości. Jednak proces ten może wymagać dodatkowych opłat za ocenę. Opłata może również zależeć od rodzaju kredytu hipotecznego. Jeśli kredytodawca jest niezadowolony z wyniku, może zażądać drugiej oceny, aby uzyskać bardziej dokładne reading.

An appraiser będzie odwiedzić nieruchomość, zbadać wnętrze i na zewnątrz, a następnie przekazać swoje ustalenia do klienta, zazwyczaj kredytodawcy. Rzeczoznawca zauważy specyficzne cechy i warunki domu, takie jak układ i liczba pokoi. On również badania niedawno sprzedanych domów w sąsiedztwie, aby określić wartość rynkową domu. Niedawna sprzedaż może być dobrym przykładem do wykorzystania, ale nie jest to konieczne, aby sprawdzić piec.

Podobne tematy